Afstand is niet gelijk tussen blokken

Soms voeg je tekstblokken toe en merk je dat de afstand niet identiek is, niettegenstaande de blokken evenveel lijntjes tekst bevatten, in hetzelfde lettertype en -grootte opgesteld zijn. Hoe kan dat? En hoe los je dat op?

Het probleem Het probleem zie je hieronder in deze schermafdruk:

afstand tussen blokken is niet gelijk

Het probleem in een echte website bekijken Kijk hier naar een voorbeeld van waar het fout gaat, hier naar een (identieke) bladzijde waar het goed gaat.

Hoe komt het? Dat zie je als je inlogt en naar beheer gaat: de cursor staat niet achter het laatste woord, maar een alinea eronder.

Hoe oplossen? Als je op de code-knop klikt, zie je de code van die pagina. Daar zie je dat er onderaan één alinea (=paragraaf, in code-taal aangeduid met een <p></p>) extra staat, die overbodig is.

Verwijder extra code Verwijder de lijn code die begint met <p én die eindigt met </p>, dus die volledige alinea/paragraaf.

Perfect! Vergeet niet je werk op te slaan: nu zul je zien dat de blokken tekst op gelijke afstand van elkaar staan.

Dat zie je nu hier. (zodra de cursus achter de rug is én de webmaster het heeft aangepast op hun website, natuurlijk!)

Lees verder: