Belga sport Brugge

De Sportdienst en de plaatselijke Erfgoedcel geven één van de driehonderd lokale sportverenigingen de kans om een filmpje te laten maken over haar historiek.

Sinds de uitreiking van de 50ste Trofee van Sportverdienste vorig jaar werken de Sportdienst Brug­ge, de Brugse Sportraad, de Erf­goedcel Brugge en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten samen rond sporterfgoed. Geïnspi­reerd door het succes van het Can-vas-programma 'Belga Sport' lan­ceert schepen van Sport Annick Lambrecht thans een oproep om in Brugge, weliswaar op een veel be­scheidener manier, dezelfde toer op te gaan.

In archieven duiken

"Concreet roepen we de driehon­derd Brugse sportclubs op om in hun archieven te duiken en verha­len van vroeger weer op te halen", legt Lambrecht uit. "Die verhalen kunnen ze reconstrueren aan de hand van allerlei attributen: kran­tenknipsels, vaantjes, trofeeën, clubbladen, verslagen van verga­deringen, sportoutfits en ga zo maar verder. Op basis van al dat materiaal kunnen ze zich kandi­daat stellen om een filmpje over hun historiek te laten maken."

Geïnteresseerde sportclubs kunnen tot woensdag 15 mei hun kandida­tuur indienen bij lie-ven.de. visch @ erfgoedcelbrug-ge.be (Erfgoedcel Brugge) of bij [email protected] (Sport­dienst Brugge). Vervolgens zal een werkgroep samenkomen om de meest geschikte kandidaten aan te duiden.

Fotohuis

"In het najaar gaat het Fotohuis van de Stedelijke Academie een filmpje draaien bij de uitverkoren sportclub. Zowel voor de opnames als de montage zal het Fotohuis zijn professionele knowhow inzet­ten", belooft Lambrecht. "Los van het sportieve gegeven heeft het sportieve erfgoed van al­le Brugse sportverenigingen ook een sociale component. Al die ver­halen uit de tijd van toen hangen immers een beeld op van hoe de maatschappij er vroeger uitzag." Het is weinig waarschijnlijk dat deze Brugse versie van 'Belga Sport' een jaarlijks terugkerend gegeven wordt. „Als stad beschik­ken we simpelweg niet over de fi­nanciële middelen om de spreken­de verhalen of leuke anekdotes van alle plaatselijke sportvereni­gingen in beeld te brengen", geeft Lambrecht aan.
Samen met Lieven De Visch van de Erfgoedcel Brugge wil de sportschepen wel een manier zoe­ken om alle informatie die na deze oproep bij de stadsdiensten binnen zal komen te structureren en te verankeren. "We willen een vang­net aanbieden aan sportclubs die naast dat filmpje grepen."

Bron: SVV in Brugs Handelsblad 26 april 2013

Er is nog steeds een mooie bro­chure beschikbaar over hoe erf­goed te bewaren en gebruiken in sportverenigingen. Inlichtingen: 050 44 50 45 of [email protected].

 

Lees verder: