De Stadsbode: een krant lezen die tijdens WO1 in Brugge verscheen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt Brugge op 14 oktober 1914 bezet door de Duitse troepen. De stad ligt in oorlogsgebied en wordt het hoofdkwartier van het Marinekorps Flandern. Dit heeft zo zijn effect op het dagelijkse leven: nieuwe regels, opeisingen en beperkingen door het militaire bestuur bepalen het wel en wee van de Bruggeling. Om vlotter en efficiënter met de bevolking te communiceren beslist het Stadsbestuur om een officieel orgaan uit te geven met medewerking van de uitgever Hendrik De Zeine. In deze context verschijnt vanaf augustus 1917 de oorlogskrant de Stadsbode.

Het is geen krant zoals wij die vandaag kennen, maar eerder een journalistiek administratief bestuursdocument, gecontroleerd door de bezetter zoals de kop van de Stadsbode – ‘met bemachtiging der Duitse Overheid’ – duidelijk maakt.
De Stadsbode is een stem uit de ‘Grote Oorlog’ over aspecten van het dagelijkse leven in Brugge in oorlogstijd. Het geeft een beeld over de manier waarop de bevolking moest omgaan met schaarser wordende basismiddelen. Centraal staan de aankondiging van rantsoeneringen, informatie over verschillende comités en instellingen die zorgden voor voedsel- en kolenbedeling, bepaling van maximumprijzen voor brood en groenten, opeisingen ...
Tegelijk geeft het rechtstreeks  (door de vele opeisingen en verboden allerhande in de krant ) en onrechtstreeks  (door het ontbreken van gecensureerde informatie over de oorlog), ook een beeld over de impact die de bezetter heeft gehad op de bevolking in die periode.
De Stadsbode was een informatiebron voor de burger, aanvullend op de vele plakkaten die de bevolking in het keurslijf van de bezetter dwongen. Het is een belangrijk document over het leven in Brugge tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Op www.historischebronnenbrugge.be zijn nu alle verschenen nummers online raadpleegbaar. Op elk woord in de krant kan gezocht worden. Enkele verhelderende artikels plaatsen bovendien de bron in een context die de betekenis en het belang van de historische bron voor deze periode duidt.

Hier lees je de volledige Stadsbode online.

Stadsbode Brugge

Lees verder: