Effecten toepassen op eigen foto's

Geef je eigen foto één van de honderden effecten!

Stap 1 Ga naar deze website:
http://photomania.net/select-photo

Stap 2 Kies een foto uit je computer:

Stap 3 Kies aan de LINKERkant van je scherm een effect. Je kunt zo verspringen van het ene naar het andere effect, tot je iets goeds gevonden hebt...

Stap 4 Onder elk effect kun je nu nog kiezen om de intensiviteit aan te passen. Er zijn twee tabbladen:

Stap 5 Via het knopje boven elke foto, kun je kiezen om de bewerkte foto te downloaden naar je computer. Er staat rechtsbeneden wel een (klein) logo van de firma op je gedownloade foto.

Lees verder: