Google Drive: ODF-formaat

Google Drive gaat vanaf nu ODF-formaten ondersteunen. ODF is geen software, maar juist een universele manier van informatie opslaan en verwerken. Dankzij ODF is de manier waarop je documenten opslaat niet meer bepalend voor de software waarmee je werkt

Drive gaat drie ODF-formaten ondersteunen: voor documenten (.odt), voor spreadsheets (.ods), en voor presentaties (.odp). Bestanden in deze formaten kunnen nu ook bewerkt worden, voordien was het enkel mogelijk om World, Excel & Powerpoint te bekijken.

Hoe werkt het?

Je merkt als het goed is in de meeste situaties eigenlijk helemaal niet dat je ODF gebruikt, het werkt net zoals de oude bestandsformaten. Gebruik nog bestaande document (bijvoorbeeld een .doc-bestand), dan hoef je weinig anders te doen dan bij "opslaan als" te kiezen voor "Andere indelingen" en daarna als formaat OpenDocument Format op te slaan.

Alternatieven voor Microsoft Office

Hieronder een opsomming van de meest bekende alternatieven.

Apache OpenOffice

Apache OpenOffice is gratis te downloaden en bevat zowat dezelfde onderdelen als MS Office zoals:

 • Writer: Een tekstverwerker zoals MS Word
 • Calc: Een krachtig werkblad met alle functionaliteit die u nodig heeft voor berekeningen, analyses, en het presenteren van uw gegevens in cijfermatige rapportages of grafieken, te vergelijken met Excel.
 • Impress is dan weer een alternatief voor PowerPoint.
 • Draw: Hiermee kan u eenvoudige diagrammen en dynamische 3D-illustraties maken
 • Base: Beheren van databases en maken van tabellen, formulieren, query's, en rapporten.
 • Math laat u wiskundige vergelijkingen invoeren met een grafische gebruikersinterface of door uw formules direct in te typen in de formule-editor.

Libre Office

Apache Open Office en Libre Office delen dezelfde basis. Het zal u dan ook niet verwonderen dat beide kantoorpakketten sterk op elkaar lijken. We vermoeden wel dat ze steeds verder uit elkaar groeien in de toekomst.  Libre Office is gratis en de onderdelen zijn nagenoeg dezelfde als OpenOffice . De onderdelen kregen zelfs dezelfde naam mee zoals:

 • Writer
 • Calc
 • Impress
 • Draw
 • Base
 • Math

Google Drive

Google-drive bestaan uit 5 hoofdonderdelen zijnde:

 • Documenten
 • Spreadsheets
 • Presentaties
 • Formulieren
 • Tekeningen

Bron: PC-Leek

Lees verder: