Google formulier: extra info-veld

Hoe kan ik bij een vraag niet alleen een antwoordstrook tonen, maar ook extra uitleg geven bij de vraag zelf? Michel geeft het antwoord!

Standaard zie je deze mogelijkheid niet staan bij de aanmaak van formulieren. Maar het kan wel:

Stap 1 Daarvoor ben ik als volgt te werk gegaan: > Naamloos formulier, daar waar de vraag moet komen >

Stap 2 (bij titel:) “Wil u nog meer informatie geven over het beeld?” 

Stap 3 (bij omschrijving:) “Bijvoorbeeld: herkomst van het beeld; overige geschiedenis; anekdoten etc

Stap 4  Kies  én dan Alinea

Stap 5 (bij titel:) Niets(!) invullen. Kies welk soort  vraag je wilt invoegen.

Lees verder: