Google-formulier opstellen

Hoe maak ik een formulier in Google Drive?

Stap 1 

Meld je aan bij http://drive.google.com 

Stap 2 

Klik linksboven op de NIEUW-knop en kies dan voor 'Google Formulieren':

 

Stap 3 

Geef je formulier een duidelijke naam:

Stap 4 

Maak de vragen aan:
drive formulier aanmaken

 

Soorten vragen:

tekst = een klein vakje om iets korts in te typen bv je naam, adres, emailadres,....

tekstalinea = een groter vak met de bedoeling mensen uitgebreid de kans te geven ook langere verhalen in te sturen.

meerkeuze = je geeft verschillende mogelijke antwoorden en de invuller van het formulier duidt zijn keuze aan. Hij kan maar één kiezen.

selectievakjes = je geeft verschillende mogelijke antwoorden en de invuller van het formulier duidt zijn keuze(s) aan. Hij kan zoveel dingen kiezen als hij wilt.

kiezen uit een lijst = mensen kiezen uit een rij mogelijkheden die jij zelf opgeeft

nadeel: het werkt met een dropdownmenu (=klikken op een driehoekje en de mogelijkheden vallen eronder open + jij klikt op jouw keuze). Wanneer iemand NIET kiest of vergeet te kiezen, dan wordt de eerste mogelijkheid genomen als keuze. Soms zien mensen niet dat ze keuze hebben: ze zien geen keuzes staan, ze zitten verborgen onder het driehoekje!

schaal = je moet een beoordeling geven in cijfers, door op het passende bolletje te klikken bij een cijfer

enzomeer

 Klik hier en je ziet een formulier waarin zes soorten vragen verwerkt zijn
(Je ziet ze in het formulier in dezelfde volgorde als ze hierboven besproken zijn. Merk op dat vragen 1,3 en 6 als verplicht in te vullen zijn aangeduid.)

Stap 5 

Je kan natuurlijk elke vraag nadien nog wijzigen:
drive formulier wijzigen

 

Stap 6 

Merk op dat je niets moet opslaan: dat gaat automatisch.

Ondertussen zijn in je drive 2 nieuwe bestanden toegevoegd:De bovenste (reacties : groen symbool) zijn het overzicht van de ingestuurde antwoorden (gepresenteerd in een excel-bestand. Elke vraag komt in een kolom.

De onderste (paars) gebruik je om het formulier later nog te wijzigen.

Stap 7

Je kan het formulier nu op allerlei manieren ontsluiten voor je gebruiker:

- (de link naar) het formulier via email versturen, zodat ze het formulier op internet kunnen invullen.
- je kan ook het formulier insluiten op je website: bezoekers van je site kunnen het dan rechtstreeks op je site invullen.
De embed-code vind je via:

 


 

Hieronder een video waarin uitgelegd wordt in het Nederlands hoe Google Drive werkt (van begin tot 2min30). Vanaf 2min30 tot einde toont de video stap-voor-stap hoe je een formulier aanmaakt:

Maandag - Google Drive from MaMedia on Vimeo.

 

Lees verder: