Grafieken uit Excel 2

Wil je ook een excel-grafiek in je website verwerken? Ga dan als volgt te werk:

Stap 1 Open de grafiek in Excel (zie hier een voorbeeld)

Stap 2 Knip met een schermknipprogramma (bv. knipprogramma van Vista -zie afbeelding meteen hieronder- of Snippy) de tabel uit.

 

Stap 3 Sla de grafiek op in jpg-formaat.

Stap 4 Voeg nu de afbeelding in op de plaats waar je die wil, en in de gewenste grootte, net zoals je een foto zou invoegen.

 

Lees verder: