Het Nieuw Violiertje

Het Nieuw Violiertje is een toneelgezelschap uit Ver-Assebroek dat al sedert 1989 actief is. 

In 1989 was de zaal Patria op Ver-Assebroek aan een grondige opfrisbeurt toe. Onder de bezieling van Jacky Neyens werd toen het initiatief genomen om een toneelopvoering te brengen. Dit viel zo in de smaak dat men er het jaar nadien mee doorging.

In de jaren 30 was er in Ver-Assebroek ook al een bloeiend toneelgezelschap 'Het Violiertje'. Dat was een toneelgroep enkel voor mannen. Gemengd toneel in de parochiezalen was in die tijd nog verboden van het bisdom. Naast 'Het Violiertje' was er ook een vrouwentoneelgroep die zich 'Edelweisje' liet noemen. Beide verenigingen hielden ermee op in de jaren 50.

Aansluitend bij de vroegere traditie werd de vereniging met de naam 'Het Nieuw Violiertje' gedoopt.

Volg de werking van Het Nieuw Violiertje op de voet via hun website.

Onlangs stonden ze nog in de krant:
het nieuw violiertje assebroek

Lees verder: