Hoofdpagina niet of wel te zien? Geen tekstblok op pagina = pagina niet te zien

Soms wil je op de hoofdpagina een overzicht van alle deelpagina's, waarop dan mogelijk kan doorgeklikt worden. Maar andere keren heb je liever dat meteen de eerste deelpagina getoond wordt. Hoe ga je in beide gevallen te werk?

Mogelijkheid 1: Soms wil je een hoofdpagina, waarop een overzicht staat van alle onderliggende pagina's. Je kan op elke lijn op de hoofdpagina een link zetten naar de betreffende deelpagina. Bekijk hier zo'n voorbeeld:

Mogelijkheid 2: Maar soms wil je dat overzicht niet én wil je dat de bezoeker meteen de eerste deelpagina kan bekijken. Wanneer je ALLE tekstblokken uit een pagina verwijdert, dan zal die pagina NIET MEER TE ZIEN zijn, en zal de eerste deelpagina meteen inladen. Hier zie je zo'n voorbeeld:

a = Als je kijkt in beheer naar de hoofdpagina (Planten-bomen-...), dan zie je dat er geen tekstblokken staan op die pagina

b = Je ziet inderdaad dat die hoofdpagina subpagina's bevat

c = je ziet dat dit vak leeg is, dus geen tekstblokken bevat: de rode melding vertelt je dat de eerste subpagina zal geladen worden (in het vb: "dieren maart 2015")

Lees verder: