Projectoproep Armoedefonds

Het Armoedefonds ondersteunt projecten die de armoede in al haar facetten en op vele domeinen bestrijden. Het Fonds organiseert daartoe een projectoproep. Tot 31 maart 2012 kunnen projecten ingediend worden voor de lenteselectie van het fonds.

"Armoede heeft niet alleen te maken met weinig geld, maar zeker ook met minder kansen."

 Het Armoedefonds ondersteunt projecten die de armoede in al haar facetten en op vele domeinen bestrijden. Het Fonds organiseert daartoe een projectoproep. Kandidaat-organisaties kunnen permanent dossiers indienen. Enkel aanvragen die met behulp van het kandidaatsdossier worden ingediend, komen in aanmerking.De selectie van de kandidaatsdossiers wordt toevertrouwd aan een onafhankelijke, pluralistisch samengestelde jury.
 De jury vergadert tweemaal per jaar om binnen het budget (350.000 euro per jaar) een reeks projecten te selecteren die steun zullen krijgen. Een geselecteerd project kan maximum 12.500 euro krijgen. De jury bepaalt het bedrag van de steun. Dit bedrag moet integraal in het project worden geïnvesteerd.


Voor de lenteselectie is de uiterste datum voor het indienen van een dossier 31 maart. Voor de herfstselectie is dat 30 september. De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden respectievelijk eind juni en eind december bekendgemaakt.Zoals in 2009, geeft het Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds een financieel duwtje in de rug aan het Armoedefonds voor de ondersteuning van startende organisaties of vernieuwende initiatieven die de woon- en leefomstandigheden van dak- en thuislozen in België verbeteren. Organisaties die een dergelijk project indienen in het kader van de oproep van het Armoedefonds (selectie van december 2011) mogen tot 20.000 euro steun vragen (in plaats van 12.500 euro, de grens die voor de andere projecten van het Armoedefonds geldt). Verenigingen die initiatieven nemen om de situatie van dak- of thuisloze mensen van allochtone afkomst, en met name van allochtone vrouwen, te verbeteren, worden extra aangemoedigd om een kandidaatsdossier in te dienen.

Praktisch

- Doelpubliek: verenigingen en instellingen die zich in België uitdrukkelijk tot mensen in armoede richten, die een vernieuwend project van armoedebestrijding wensen te realiseren dat aansluit op een lokale dynamiek van solidariteit en dialoog met mensen die in armoede leven.
- Uiterste datum indiening dossiers: 31 maart 2012

Surf voor meer informatie naar de website van de Koning Boudewijnstichting.

Lees verder: