Tekstblok

Meer uitleg over het gebruik van tekstblokken op een pagina.

►Elke pagina in je website wordt gevuld met (een ONbeperkte hoeveelheid) tekstblokken. Je moet wel zelf telkens op de knop klikken om een nieuw blok te nemen:

►Elk tekstblok bevat knoppen (zoals in Word) om de tekst van dat bepaalde blok aan te passen:
editor
Deze instellingen zijn prioritair op de algemene instellingen van lettertype, lettergrootte, letterkleur enz. die voor de hele site gelden.

►Elk tekstblok krijgt een aantal gereedschappen mee om extra's (bv een foto, een bestand, ...) aan het blok toe te voegen:

►Elk tekstblok start (enkel) in de bewerkmodus met een grijze lijn. In de bekijk-modus zie je geen scheiding tussen de blokken, behalve wanneer je een titel gebruik bij een blok.

►Elke pagina kun je instellen zodat de blokken
⇒ofwel telkens onderaan toegevoegd worden (zoals je een vervolgverhaal noteert of een dagboek bijhoudt)
⇒ofwel telkens bovenaan toegevoegd wordt (zoals bij een blog: het nieuwste bericht duwt het vorige bericht telkens een stukje lager)
Dat kies je al meteen wanneer je een nieuwe pagina aanmaakt!

Op deze pagina lees je hoe je bovenstaande instelling nadien nog kan wijzigen.

►Je kan vrij kiezen om een blok al of niet een titel te geven. 
Merk op: je kan een titel niet bewerken qua lettertype, -grootte enz.

Extra info

Voorbeelden van soorten tekstblokken (eenvoudige toepassingen)
Extra mogelijkheden met tekstblokken (voor gevorderden)

 


Andere artikels op Bruggelokaal over tekstblokken

Wat je zeker moet weten over het gebruik van tekstblokken.
Voorbeelden van soorten tekstblokken.
Tekstblok met alleen foto.
Volgorde tekstblokken wijzigen.
Gevorderde toepassingen met tekstblokken.

Lees verder: