Tekstgrootte en lettertype in jouw website

Het standaard lettertype is Arial en de standaard lettergrootte is 12px, zeker als je rechtstreeks tekst intypt op de website, maw in onze editor. Haal je tekst  van ergens anders, dan neem je lettergrootte en -type mee van die plaats vb een Word-document, een andere website op het internet.

1. Rechtstreeks typen in jouw website

Rechtstreeks typen in jouw website levert altijd het minste problemen op. De tekst wordt standaard in Arial gezet en de standaard lettergrootte is 12px. In de editor zie je dan die getallen niet:

standaard lettertype en -grootte in brugsebuurten en brugseverenigingen

2. Tekst van ergens anders halen

Haal je tekst van ergens anders? Dan bevat die heel erg vaak code. Wanneer je die in onze editor plakt, weet je nooit precies wat er zal gebeuren:

-soms laat hij (een deel van) die code gewoon staan én ziet het er uit zoals in je bronbestand bv je behoudt de links in de tekst

-soms gooit onze editor bepaalde code weg, omdat die in strijd is met onze (dominantere) code, of omdat de toegevoegde code niet veilig (genoeg) is bv je krijgt geen achtergrondkleur mee gekopieerd vanuit Word

►Wil je vooraf alle code verwijderen én weer standaard invoegen?
(wat vaak het mooiste resultaat oplevert, wegens eenhied tussen lettergroottes en -types)

Ga dan naar kladblok, plak je tekst daar even (daardoor verdwijnt al meteen veel code). Kopier diezelfde tekst (zonder er iets aan te doen) én plak die daarna in je editor/je tekstblok. Dat stappenplan -kladblok gebruiken- zie je hier

►Wil je toch kleur, grote letters, enz ?

Bewerk je (eventueel gezuiverde) tekst in de edito zelf
of werk (uitzonderlijk + enkel voor gevorderden) met extra code die je toevoegt
bv een achtergrondkleur in een tekstvak toevoegen

3. Gewijzigde tekst

Heb je tekstgrootte of lettertype gewijzigd? Dan kun je dat meteen ook zien in de editor:

gewijzigde lettergrootte

4. Eerder ingevoegde tekst terug wijzigen

Als je eerder ingevoegde tekst, die je gewijzigd hebt van lettertype, terug wilt in het standaardlettertype zetten, dan knip je best de tekst weg, zet hem even in kladblok en plak je hem daarna terug op zijn plaats in het tekstblok.

Let op: je mag die tekst NIET via de editor in Arial 12 zetten!

Technische uitleg voor de liefhebbers:
want anders dwing je die tekst om altijd in Arial 12 getoond te worden, ook aan de voorkant. Terwijl het gerust zou kunnen, dat jij bij 'uiterlijk van de site' ooit gekozen hebt om alles in Comic Sens te laten zien. Dan zou je de tekst dwingen om niet in Comic Sens te laten tonen (wat jij gekozen hebt voor heel de site) maar wel in Arial, want wat je instelt met de editor is dwingender dan wat je instelt voor de hele site.

Lees verder: