Geveltuintjes voor meer groen in de straat

Om meer groen in het straatbeeld te krijgen wil Roeselare de aanleg van geveltuintjes stimuleren.

Bron: De Standaard, 26 augustus 2014 door Arne Vansteenkiste

Een tegel van de stoep inruilen voor een klein tuintje: dit najaar moet het kunnen in Roeselare. Het stadsbestuur wil het aanleggen van gevel- of tegeltuintjes makkelijker maken en zelfs aanmoedigen. ‘We willen vooral het gebruik van klimplanten stimuleren omdat die erg zichtbaar zijn in de straat. Struiken zullen niet kunnen’ zegt Filiep Bouckenooghe

Na de volkstuinen komen er straks ook gevel- of tegeltuintjes in het Roeselaarse straatbeeld. Het concept is eenvoudig: langs de gevel van een woning wordt een tegel uit de stoep gehaald om plaats te maken voor bloemen of planten. Het stadsbestuur werkt daarvoor aan een nieuw reglement. Wanneer dat van kracht wordt, zou er alleen nog meldingsplicht zijn bij de aanleg van een gevel- of tegeltuin. Dat is goed nieuws, want tot nu toe is er eerst een goedkeuring voor nodig en die wordt maar zeer zelden verleend.
‘De vergunningen voor geveltuintjes zijn momenteel zeldzaam. De technische dienst maakt zich ongerust over eventuele beschadiging van de nutsleidingen door de wortels van de planten’, vertelt schepen van Groenontwikkeling Filiep Bouckenooghe (Groen). Onderzoek en vergelijkingen met andere steden hebben de stad andere inzichten gegeven. Voortaan wil Bouckenooghe de tegeltuintjes niet langer afraden, maar zelfs stimuleren. ‘We willen zo soepel mogelijk zijn en gaan voor vijftig tinten groen in de stad’, zegt de schepen. Het nieuwe reglement moet nog worden goedgekeurd. Naar alle verwachting gebeurt dat in het najaar. ‘We willen meer geveltuintjes, maar er zullen wel beperkingen gelden. Zo zal er maar één tegel opgebroken mogen worden en op smalle voetpaden zal het niet kunnen. We willen vooral het gebruik van klimplanten stimuleren, omdat die erg zichtbaar zijn in de straat. Lage begroeiing of struiken die de stoep inpalmen, kunnen niet.’

De stad werkt aan een begeleidende folder om geïnteresseerden wegwijs te maken bij de keuze van geschikte planten. Ook in andere steden staan geveltuintjes op de agenda. In Deinze krijgen bewoners zelfs 25 euro bonus bij de aanleg ervan. Patricia Carron uit de Spinnerstraat in Roeselare maakte de stad attent op de geveltuintjes. Ze legde zelf zo’n tuintje aan, maar kreeg daarvoor geen vergunning. ‘Eigenlijk is mijn tuintje illegaal. Maar iedereen is gebaat met meer groen in Roeselare. En als niemand iets doet, blijft het grijs. Bovendien helpt het groen het fijn stof in de stad te filteren.’ De buren van Patricia zijn enthousiast, maar durven niet. ‘Ik krijg veel positieve reacties, maar de buren zijn bang dat ze een GAS-boete zullen krijgen.

Lees verder: