Het BuurtPensioen

Eind 2013 ging het proefproject Het BuurtPensioen in Neder-Over-Heembeek van start. Daarbij worden ouderen met ouderen gematcht.

 "Ze voeren eenvoudige taken uit voor elkaar. Iemand die nog voldoende mobiel is, gaat het gras maaien bij een ander. Iemand die moeilijk uit de voeten kan, helpt met administratie. De tijd die ze spenderen om anderen te helpen, verdienen de vrijwilligers terug in kredieturen", legt coördinator Katleen Deruytter uit in De Morgen van zaterdag 3 mei 2014. "Die uren kunnen ze sparen, voor als ze zelf hulp nodig hebben, of schenken aan anderen."
In oktober 2014 wordt het project geëvalueerd. Mogelijks wordt het op termijn uitgerold in de rest van het land. Deruytter, projectcoördinator van Het BuurtPensioen, gelooft erin. "Ons project wilden we met 15 mensen starten - we hebben er intussen 32." Volgens haar is het niet de compensatie die ouderen over de streep heeft getrokken, maar wel het gevoel van waardering, van trots.
"Dat merken we aan de kredieturen: wie ze niet nodig heeft, schenkt ze weg. Het gevoel iemand geholpen te hebben, blijkt voor de meesten voldoende. En dat is nog opmerkelijker, aangezien de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers 72 jaar is."

(bron: De Morgen * zaterdag 3 mei 2014 -blz. 4)

Op de website van www.woonzorgbrussel.be staat te lezen:

Het project Het BuurtPensioen dat kadert binnen het programma van ‘Sociale Innovatie’ van minister Lieten, gaat nog een stap verder in het zoeken naar vernieuwende antwoorden op de uitdagingen rond vergrijzing, toenemende zorgbehoeften en betaalbaarheid.

In plaats van het antwoord (enkel) van de overheid te verwachten, kijkt Het BuurtPensioen naar de meerwaarde die wederkerigheid kan bieden.

In dit concept voeren leden van Het BuurtPensioen eenvoudige taken uit bij ouderen en personen met een handicap. Het gaat daarbij om taken waar geen professionele kwalificatie voor vereist is.

De vrijwilliger wordt vooraf gescreend, opgevolgd en gecoacht zodat er een goed beeld is op de verwachtingen en mogelijkheden en een correcte matching kan gebeuren met de zorgbehoevende persoon.

De tijd die een lid besteedt aan ondersteunende taken wordt geregistreerd als kredieturen op een persoonlijke spaarrekening. Het opgebouwde krediet kan later ingezet worden om hulp te vragen wanneer de persoon zelf hulpbehoevend wordt. Het kan ook worden doorgegeven aan iemand anders - een ouder, partner, kind,… - om onmiddellijk of later te gebruiken.

Een andere mogelijkheid is dat de betrokkene kiest voor louter altruïstisch vrijwilligerswerk en het gespaarde krediet als gift aan de organisatie schenkt. Hiermee bouwen we een solidariteitsmechanisme in. Het verzamelde krediet kan dan gebruikt worden voor de algemene werking en voor de betaling van prestaties voor personen die zelf niet (meer) in staat zijn om taken uit te voeren en krediet op te bouwen.

Om het project voor te bereiden op een structurele verankering en levensvatbaarheid op lange termijn, wordt een coöperatief organisatiemodel ontwikkeld en onderzocht of dit bankieren in kredieturen een nieuwe vorm van financiering kan zijn.

Meer info:
Bekijk hier de brochure van woonzorgbrussel over het BuurtPensioen.
 

Lees verder: