Een onderbreking in je fiets- of voetpad? Hier melden

Kilometers omweg om een autosnelweg over te steken? Een pad dat doodloopt op een spoorweg? 

Kink in de link brengt alle barrières voor zachte weggebruikers in kaart. En goede oplossingen. U kunt daarbij helpen.

Of ga hier naar de site van 'kinkindelink' (let op: de site laadt neit zo snel in... even geduld voor je de 'link' kan maken)

Lees verder: