Kobalt wil 60+ langer thuis laten blijven

Heb je nu of in de toekomst extra hulp nodig om thuis te blijven wonen? 60plus en woonachtig in de regio Brugge?  Kobalt is de afkorting van "Kwetsbare Ouderen met een Beperking Aanmoedigen Langer Thuis te blijven". Kobalt denkt samen met jou na over de toekomst en zoekt de noodzakelijke ondersteuning. Thuis wonen blijft op die manier mogelijk.

Kobalt brengt samen met jou je situatie in kaart:
Wie vraagt wat? Wie wil/kan welke zorg op zich nemen? Kunnen we extra diensten inschakelen? Hoe zie jij en jouw mantelzorger(s) de thuiszorg nu en in de toekomst? ... .
Je zoekt samen met Kobalt naar ondersteuningsformules zodat je ondanks je beperkingen, zo lang mogelijk thuis(vervangend) kunt wonen. Daarna zal Kobalt contact houden met jou en de relevante betrokkenen om de thuiszorg verder op te volgen.

Kobalt regio brugge zorg

Kobalt is een project voor 60-plussers, dat kadert binnen de zorgvernieuwing van het RIZIV. Het project moet leiden tot vernieuwing van het zorgaanbod voor kwetsbare ouderen met een beperking die nog thuis (of in een thuisvervangend milieu) wonen.
Hiermee wil het RIZIV op zoek gaan naar alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor kwetsbare ouderen, met als doel een definitieve opname in een rustoord te vermijden of uit te stellen.

De zorgvernieuwing binnen Kobalt.
Kobalt treedt op als gespecialiseerde trajectbegeleider.
Gespecialiseerd omdat we een heel specifieke doelgroep beogen. We willen ons specialiseren in het dienstverleningsaanbod voor onze doelgroep.
Trajectbegeleiding omdat we bruggen slaan tussen de verschillende diensten en sectoren.
Kobalt verstrekt actief informatie.
Kobalt stimuleert en ondersteunt intersectoraal casusoverleg en zorgplanning. Kobalt verzekert de continu├»teit van de zorg.

Lees verder: