3 nieuwe straten in Brugge centrum

Drie nieuwe straatnamen in het centrum van Brugge: de Joseph Bogaertstraat, de Andreas Wydtsstraat en de Cornelis de Moorstraat.

Joseph Bogaertstraat, zijstraat van de Gentpoortvest, Andreas Wydtsstraat, zijstraat van de Oude Gentweg, uitkomend op de Joseph Bogaertstraat, en Cornelis de Moorstraat, zijstraat van de Oude Gentweg, doodlopend. De drie straten komen op de gronden van de vroegere drukkerij Die Keure, waar het nieuwe woonproject Den Indruk gebouwd wordt. Toepasselijk verwijzen de namen naar Brugse drukkers uit de 18de eeuw. In 2011 kocht Re-Vive de terreinen en gebouwen van Die Keure. Er komen 23 woningen en 18 appartementen en ondergrondse parkeergarage.

Joseph Emmanuel Robert Bogaert (Brugge, 18 maart 1752 - 10 november 1820) was drukker, uitgever, rederijker en taalijveraar in Brugge. Op Wikipedia lees je hier meer info.

Andreas Wydts (†1749) werd gezworen stadsdrukker. Ook de jezuïeten vertrouwden hem heel wat werk toe. Zijn belangrijkste publicatie werd de Cronycke van Vlaanderen, een omvangrijk werk in folio. Een ambitieus werk, met talrijke gravures verlucht. Hier bekijk je (op Google Books) de Chronyke van Vlaenderen gedrukt door Andreas Wydts. Hier lees je meer over dat boek in DBNL.

Cornelius De Moor (†1799) vestigde zich vanaf 1764 in de Philipstockstraat in "de Naam Jesus". Hij drukte hoofdzakelijk klein religieus werk. Groter drukken waren twee levensverhalen en drie stevige volumes sermoenen. De Moor drukte in het Engels voor de zusters van het Engels Klooster. Daarnaast was er ook profaan werk en een jaarlijkse almanak.

Een uitgebreid artikel over Brugse drukkers vind je hier.

Lees verder: