Buurtfeest Vogelzang - Witte Molenstraat

Als afsluiter van de mooie zomervakantie gaven nog heel wat buurten hun buurtfeest. Het buurtcomité Vogelzang was hier een van. Dit comité is heel actief. Zo hebben ze elk jaar hun buurtfeest, een winteractiviteit, speelstraat,...

Er worden telkens heel wat omliggende straten uitgenodigd voor het buurtfeest (zo'n 320 woningen). Alle activiteiten gaan telkens door op het plein in de Wittemolenstraat-Domeindreef (vlakbij het Tillegembos).

Ze hebben een netwerk opgezet waarbij er wordt aangegeven voor wat en bij wie men terecht kan met bijvoorbeeld problemen met de computer, vervoer,...

De bewoners hadden het getroffen met het mooie weer op 30 augustus, de nacht voordien was het nogthans anders (lees hier meer).

Als culturele act was Arto Mundo voorzien. Dit is een verrassende band met 3 professionele muzikanten die vol gedrevenheid en virtuositeit verschillende instrumenten bespelen. Ze spelen vrolijke en aangrijpende songs met meeslepende, vurige en gekende melodieën (lees hier meer)

Er werd gezorgd voor aangepaste gin namelijk de Gillemore magical gin.

Enkele leden van het comité (foto onder)

Bekijk ook de website van de Vogelzang.

Lees verder: