Koor Cantate Domino uit Ver-Assebroek

Eind 2015 vierde koor Cantate Domino uit Ver-Assebroek zijn 80-ste verjaardag.

Koorsecretaris Gerard Vanparys schreef daarom een stukje koorgeschiedenis uit:

In 1935 besloot de pasbenoemde pastoor Etienne Moulaert een zangkoor op te richten in Ver-Assebroek om de Maria-vieringen en ook de hoogdagen een feesttint te geven. Zijn persoonlijke muzikale talenten motiveerden hem om zelf de eerste dirigent te worden (terwijl een medepastoor voorging in de eredienst). Moulaert kon ook mensen begeesteren om de eucharistie, het lof of de vesperdiensten via koor- en samenzang op te luisteren. Aanvankelijk werden enkel de kloosterzusters, jonge dochters en enkele kinderen in het kerkkoor opgenomen.

Vanaf 1945 nam Roger Lecomte het dirigeren over. Het koor werd
verruimd met gehuwde dames en zelfs met enkele mannen. De heer Lecomte was deskundig, vol enthousiasme en initiatief. Hij was beroepshalve als muzikant verbonden aan de ‘Kapel van de Zeemacht’ en dirigeerde in zijn vrije tijd verschillende harmonieën uit de streek. Hij was ook leermeester van de muziekkapel van de Frères (SFX) in Brugge. 

Pastoors en dirigenten volgden elkaar op. Koorleden wisselden af. Het koor kende door omstandigheden ook ups en downs.

Sinds 2003 heeft Cantate Domino (wat letterlijk 'Zing voor de Heer' betekent) Eric Reybrouck als dirigent.
Het doel van het koor bleef doorheen de jaren ongewijzigd: bijzondere liturgische vieringen een méérwaarde geven en mee optillen tot een blij gebeuren dat mensen aantrekt, mensen samenbrengt en mensen begeestert. Daarenboven vormen de koorleden een hechte en
enthousiaste vriendengroep die via samen-zingen en samen-zijn elkaar motiveren en elkaar dragen.

Bezoek hier de website van Cantate Domino uit Ver-Assebroek.

Lees verder: