Leesbaar schrijven voor het web

De universiteit van Leiden schreef onderstaande tekst, waarin ze uitleggen waarop je moet letten bij het schrijven van een tekst voor de ongeduldige, snel doorklikkende bezoeker. Enkele handreikingen om uw website aantrekkelijk te houden. Val met de deur in huis Houd de ‘zoekvraag’ van de bezoeker voor ogen Schrijf ‘scanbaar’ Schrijf beknopt, helder en aantrekkelijk Gebruik betekenisvolle linkteksten Vindbaarheid in google

Aan webtekst worden andere eisen gesteld dan aan teksten op papier. Lezen van het scherm is lastiger dan van papier, bezoekers van een website zijn vaak gehaast en bovendien geneigd om snel door te klikken naar andere sites. Een bezoeker wil in één oogopslag kunnen zien of de inhoud van jouw site de moeite waard is. Het is daarom belangrijk dat teksten op een website kort, aantrekkelijk en ‘scanbaar’ zijn. Hieronder enkele tips en vuistregels.


Val met de deur in huis

Zet de belangrijkste inhoud bovenaan de pagina. Begin niet met een inleiding, achtergrondinformatie of de historie van het onderwerp, maar ‘val met de deur in huis’. Geef bovenaan de pagina direct aan waar het om gaat: begin met de belangrijkste of meest actuele informatie en maak duidelijk wat de bezoeker op deze pagina kan verwachten.

Houd de ‘zoekvraag’ van de bezoeker voor ogen

Een bezoeker komt meestal met een concrete ‘zoekvraag’ op een website. Probeer je te verplaatsen in de doelgroep van je website en bedenk mogelijke zoekvragen van bezoekers. Houd bij het schrijven van webtekst steeds voor ogen: is deze informatie relevant, welke zoekvraag wordt hiermee beantwoord? Probeer aan te sluiten bij de belevingswereld en informatiebehoefte van de doelgroep.

Met andere woorden: stel jezelf niet de vraag ‘welke informatie wil ik aanbieden op mijn website?’, maar: ‘welke informatie zoekt de doelgroep op mijn website?’.

Schrijf ‘scanbaar’

Bezoekers ‘scannen’ een webpagina snel, op zoek naar trefwoorden die aansluiten bij hun zoekvraag (een beetje vergelijkbaar met het ‘koppen snellen’ in een krant). Als een bezoeker niet snel vindt wat hij zoekt is hij weer weg. Speel hierop in met overzichtelijke en ‘scanbare’ teksten:


•maak korte paragrafen,
•bedenk goede, inhoudelijke tussenkopjes (d.w.z. betekenisvolle kopjes die mogelijke zoektermen bevatten, dus niet ‘Algemeen’ of ‘Inleiding’),
•gebruik opsommingen (lijstjes met ‘bullets’).

Schrijf beknopt, helder en aantrekkelijk

Hou het kort, schrap zo veel mogelijk overbodige zinnen en woorden. Maak het helder en concreet, geef voorbeelden, vermijd ambtelijk taalgebruik en jargon.

Zet beleidsteksten, brochureteksten, regelingen e.d. niet zonder meer op een webpagina, maar bewerk deze tot korte, ‘scanbare’ webteksten; bied daarnaast zo nodig de volledige tekst aan als pdf zodat de bezoeker deze kan printen.

Spreek de bezoeker waar mogelijk rechtstreeks aan:


• niet: ‘Op deze site is meer informatie te vinden over...’ maar: ‘Lees meer over ...’
• niet: ‘Je kunt je op deze site aanmelden voor een Open Dag’ maar: ‘Meld je aan voor de Open Dag op 21 april’.

Gebruik betekenisvolle linkteksten

Het moet duidelijk zijn voor bezoekers waar een link op een webpagina naartoe leidt. Als je in lopende tekst of bijv. onderaan een paragraaf verwijst naar een andere webpagina, gebruik dan betekenisvolle, informatieve linkteksten:

•‘Meer informatie over de opleiding Franse taal en cultuur’
•en niet: ‘Meer informatie over de opleiding Franse taal en cultuur’
•en nooit: ‘Klik hier voor informatie over de opleiding Franse taal en cultuur’.


Vindbaarheid in google

Er zijn een aantal simpele manieren om websites beter in google te laten vinden. Kijk hiervoor op de 'vindbaarheid in google'-pagina.

(Met dank aan ICS Webcommunicatie van universiteit Leiden)

Lees verder: