Tekst in nieuwsbrief beter schikken

Wanneer je een nieuwsbrief maakt, let er dan op dat je tekst snel leesbaar is, ook voor wie weinig tijd heeft. Zorg voor blokken met snel scanbare tekst en een duidelijke afscheiding tussen de blokken.

Er komen zoveel mails binnen, dat veel mensen niet de tijd (meer) nemen om die allemaal te lezen. Je moet dus zorgen dat je opvalt én dat je nieuwsbrief snel te lezen is. We kijken hier hoe dat (beter) kan:

Stap 1 Zorg dat je afbeelding zoveel mogelijk in het midden staat. Hier zou je de tabel smaller kunnen maken, of de strook centreren in de e-mail.

Stap 2 Elke regel tekst staat in een nieuwe alinea. Teveel witruimte maakt de tekst nodeloos lang (wat al een reden kan zijn om af te haken) én het is minder duidelijk wat bij elkaar hoort. 

- Typ je tekst gewoon door, zonder op de enter-toets te duwen. Een ander gebruik je pas als je een geheel nieuw stukje begint!
Toch op enter geklikt? Dan heb je eigenlijk een alinea gemaakt: er staat een lijn wit tussen de regels tekst. Klik op de pijl-naar-links-toets (=backspace). Met shift+enter zorg je dat er geen lijn wit is, maar enkel een nieuwe regel!

- Zorg dat de tekst scanbaar is: dat doe je door enkel(e) belangrijke woorden te benadrukken. Liefst door ze vet te maken, soms kun je ze ook kleuren. 
Onderstrepen mag nooit op een website, want dan raakt de bezoeker in de war. Onderstrepen wil immers zeggen: link naar een website, foto of iets anders!

Hier zie je hoe de alinea hierboven eruit ziet, na het toepassen van bobvenstaande aanwijzingen:

Let je ook op consequent hoofdlettergebruik? Obscura/obscura hierboven...

Stap 3 Witruimte teveel onder de tekst? Daat staat/stond wellicht een enter. Die krijg je weg door (onderaan) in het wit te klikken en op de backspace-toets te klikken. Eventueel een paar keer.

Lees verder: