Armoedefonds: projectoproep

Creatieve projecten in de strijd tegen armoede in België * Armoedefonds * tot 30/09/2012 Ondersteuning van verenigingen en instellingen in België om een vernieuwend project van armoedebestrijding te realiseren dat zich inschrijft in een lokale dynamiek van solidariteit met de armen.

Armoedefonds: projectoproep

Bij de Koning Boudewijnstichting kun je originele projecten die kansarmoede bestrijden blijvend indienen. Een 50-tal per jaar worden goedgekeurd. Twee keer per jaar kun je een dossier indienen: nu voor 30 september 2012. Hier lees je meer over vroegere verkozen projecten, de voorwaarden om in te schrijven én je vind er ook het inschrijvingsformulier.

Lees verder: