Buurten op den buiten * oproep

De Koning Boudewijnstichtig lanceert opnieuw de projectoproep 'Buurten op den buiten'. 

Waarover gaat het?

In deze bewonersprojecten voor hun buurt of dorp gaat het vooral om:
•projecten die de kwaliteit van het (samen)leven in een buurt of dorp verbeteren
•de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners
•projecten die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken

Voor wie?

- buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen, burengroep, buurtcomité, …);
- lokale organisaties of verenigingen (buurthuizen, jeugdhuizen, sociaal-culturele verenigingen, …) Hierbij is het cruciaal dat het om een activiteit gaat die niet beperkt blijft tot de leden, maar de actieve betrokkenheid van andere bewoners garandeert;
- lokale besturen die samen met bewoners een dynamiek op gang willen brengen en in samenspraak met bewoners concrete dingen realiseren.

>> Surf naar de website van de Koning Boudewijnstichting voor meer informatie.

Buurten op den Buiten

Laat je inspireren

Bekijk hier de goedgekeurde projecten van 2015.
 

Opvolger van BuitenGewoneBuurten

Na 15 jaar Buiten Gewone Buurt en de ondersteuning van 733 projecten heeft de Koning Boudewijnstichting beslist om te stoppen met de format Buiten Gewone Buurt in 2012.
De voornaamste reden hiervoor is dat meer en meer grote steden zelf voorzien in subsidie en ondersteuningsmogelijkheden voor lokale bewonersprojecten. 

Maar de Koning Boudewijnstichting blijft wel doorgaan met de ondersteuning van lokale bewonersintiatieven en richt zich vanaf nu voornamelijk op het platteland en de kleinere steden en gemeenten. De nieuwe format heet "Buurten op den buiten" (waarover hierboven meer).

Lees verder: