Centen voor je vereniging of buurtinitiatief

Het Delhaize Group Fonds wil initiatieven steunen die de sociale cohesie in de lokale gemeenschappen bevorderen.

Contact met de buren zoeken, met hen praten, hen leren kennen, zich nuttig kunnen maken en op hen kunnen rekenen. Dit zijn stuk voor stuk interacties die de sociale band weven en een gezellige levensruimte voor alle inwoners creëren. De sociale cohesie verbeteren, betekent ook de levenskwaliteit verbeteren.

Het Delhaize Group Fonds wil initiatieven steunen die de sociale cohesie in de lokale gemeenschappen bevorderen. Zo wil het Fonds bijdragen tot het welzijn en het samenleven van buurt- en dorpsbewoners. Dit jaar zal het Fonds 130.000 euro ter beschikking stellen van projecten. 
 


Daarom lanceert het Fonds een oproep voor projecten die gericht zijn op het stimuleren van relaties tussen mensen van verschillende generaties, gevarieerde culturen en diverse sociaal-economische milieus, het bevorderen van de integratie van mensen, het promoten van de gelijkheid tussen man en vrouw, het bevorderen van de alfabetisering, het strijden tegen uitsluiting enz. met uitzondering van sociale kruidenierswinkels. 
 


De oproep richt zich tot projecten in heel België én in het Groothertogdom Luxemburg. 

Opmerking: Aangezien veel buurt- of dorpsactiviteiten plaatsvinden tijdens de zomerperiode, mogen kandidaten een dossier indienen voor reeds lopende projecten of zelfs voor projecten die al gerealiseerd zijn voor het einde van de selectieprocedure. 

Praktisch
- Doelpubliek: alle personen of verenigingen die in België of in het Groothertogdom Luxemburg gevestigd zijn, met uitzondering van openbare instellingen (steden, gemeenten, OCMW’s…).
 
Openbare instellingen (steden, gemeenten, OCMW’s…) en commerciële bedrijven komen niet in aanmerking voor deze oproep.
 

- Uiterste datum indiening dossiers: 21 mei 2014
- Datum bekendmaking: 3 november 2014

Meer info hier:
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293416&langtype=2067

Lees verder: