Steun voor uitwisselingsprojecten

Het Prins Filipfonds wil gezamenlijke initiatieven en vormen van uitwisseling tussen Nederlands-, Frans- en Duitstalige verenigingen en/of organisaties stimuleren, over de taalgrenzen heen.

Met deze oproep wil het Prins Filipfonds gezamenlijke initiatieven en vormen van uitwisseling tussen Nederlands-, Frans- en Duitstalige verenigingen en/of organisaties stimuleren, over de taalgrenzen heen. Het kan daarbij gaan om uitwisselingen van ideeën en/of mensen, het opzetten van een dialoog, het streven naar meer wederzijds begrip, het ondernemen van gezamenlijke acties, enz. De sectoren kunnen heel divers zijn: cultuur, media, lokaal of provinciaal beleid, jeugd, milieu, sport, gezondheid, enz. Belangrijk is wel dat er op middellange termijn wordt gekeken en dat de beoogde samenwerking structureel is.
Doelgroep
Alle niet-commerciële verenigingen en organisaties kunnen projecten indienen. Of je nu actief bent bij de lokale of provinciale overheid, een erkende instelling, een culturele vereniging, een sociale organisatie, een milieuorganisatie, een wijkcomité, een sportclub, ... Je moet minstens één partnerorganisatie uit een andere Gemeenschap dan de uwe vinden en het project mag maximum drie partners samenbrengen (jouw organisatie inbegrepen).
Praktisch
- Uiterste datum indiening dossiers: 25 maart 2013
- Indien je door de jury wordt geselecteerd op basis van jouw dossier, word je vervolgens uitgenodigd voor een interview begin juni 2013.
- Bekendmaking selectie: 28 juni 2013
- Financiële steun van 5.000 euro tot 10.000 euro.

>> Surf naar de website van de Koning Boudewijnstichting voor meer informatie.

Lees verder: