Welke subsidies geeft Brugge voor energiebesparen?

Welke subsidies gelden in Brugge voor energiebesparen?

Op deze link kun je gemeente per gemeente nakijken welke subsidies je waarvoor kan krijgen en onder welke voorwaarden.

Stap 1 Kies je gemeente in de lijst
of typ je postnummer.

Stap 2 Duid aan of het om vernieuw- of nieuwbouw gaat.

Stap 3 Geef aan of je alle subsidies wilt zien in één overzicht
of één bepaalde subsidie.

Stap 4 Klik op de zoeken-knop onderaan.

Je antwoord komt BOVEN het formulier te staan.
In onderstaand voorbeeld zochten we op 'zonneboiler' in Brugge:

Lees verder: