Canvasgrootte wijzigen in Photoshop

Canvasgrootte is een beetje het omgekeerde van het uitsnijdgereedschap. Door nieuwe lege stukken doek tegenaan de originele foto te plakken, wordt als het ware de originele foto in een ruimere lijst geplaatst, waardoor er ruimte ontstaat om nieuwe delen aan de afbeelding toe te voegen.

Hoe doe je dat?

Stap 1 Kies in de menubalk 'Afbeelding' > 'vergroten/verkleinen'

canvas uitbreiden

Stap 2 Je kunt het afbeeldingsgebied aan alle kanten uitbreiden: zowel boven als onder, zowel links als rechts en desnoods aan alle kanten tegelijk. 

Klik op de pijltjes, dan wisselt de plaats waar het canvas zal uitgebreid worden: 
vb. als je dit ziet canvas uitbreiden naar rechts dan zal canvas rechts (en eventueel boven en onder) uitgebreid worden met het aantal pixels dat je in de volgende stap zult bepalen.

Stap 3 Wijzig de afmetingen in de hoogte- en breedtevakken:

Voer de nieuwe afmetingen van het bestand in
   -je kan zelf een getal kiezen
  -je kan ook een procent kiezen bv 200% zorgt voor dubbele breedte of/en hoogte
of

Activeer de optie Relatief en geef de afmetingen op waarmee de
afbeelding moet worden uitgebreid
.

In dit voorbeeld:

is gekozen om het canvas dubbele breedte te geven, zonder de hoogte te wijzigen. Het canvas zal aan de rechterkant bijgevoegd worden.

Stap 4 De nieuw toe te voegen pixels bevatten geen afbeeldingsinformatie: zij krijgen automatisch de achtergrondkleur. Stel deze dus vooraf in.

Merk op: deze laatste optie werkt enkel als de laag gesloten is

Lees hier een artikel over extra mogelijkheden bij canvasuitbreiding.

Waarom gaat het mis bij mij?

1. Je kan de optie maar gebruiken als er al een foto geopend is, anders blijft de tekst grijs en kun je de optie vergroten/verkleinen niet aanklikken. 
canvas vergroten werkt niet
Oplossing: open dus eerst je foto én ga dan pas naar vergroten/verkleinen.

2. Het kan op 5 plaasten mis gaan, verkeerd ingesteld zijn. Controleer bij de vijf plaatsen wat je gekozen hebt (of vergeten te kiezen bent)...

Oplossing: lees nog eens de uitleg hierboven. De vijf mogelijkheden komen aan bod...

Lees verder: