Dropbox: bestand of foto toevoegen via je computer

Hier leer je hoe je een bestand toevoegt aan Dropbox, door gebruik te maken van de dropbox-map op je eigen computer.

Stap 1 Via de verkenner op jouw computer is het ook mogelijk om bestanden of foto's toe te voegen in de dropbox. 

Stap 2 Kies het bestand dat je wilt toevoegen, kopieer het en plak het in de dropbox-map (of sleep het naar de dropbox-map). 

Stap 3 Als je nu een kijkje neemt in de map van de dropbox zul je het bestand zien staan.

Automatisch zal je computer (meteen: als internetverbinding nu mogelijk is OF anders later van zodra er internetverbinding is) een kopie van dat bestand in je map bij Dropbox zetten. We spreken over synchroniseren: het gelijk maken van de inhoud van beide mappen.

Meer lezen:

Dropbox: opstart
Dropbox: map of bestand delen
Dropbox: bestand verwijderen of verwijderde bestanden herstellen
Dropbox: map aanmaken

Lees verder: