Gezonde wijken in Nederland

Drie nieuwe websites met heel veel info over hoe je een wijk of buurt én zijn bewoners gezond houdt.

►De Wijkengids


De Wijkengids biedt inspiratie en ondersteuning vanuit bestaande (wetenschappelijke) kennis, praktijkervaringen en inzichten. De website biedt handvatten voor belanghebbenden en betrokkenen zonder voor te schrijven wat moet. De gids is gebaseerd op ervaringen uit de aandachtswijken is breed toepasbaar voor alle wijken, buurten en regio’s.

De co-creatie gaat door. D.m.v. updates van de Wijkengids ontstaat een 'Wijkipedia’. Aanvullingen en reacties zijn zeer welkom, via het reactieformulier op de website. De wijkenwaaier is een beknopte samenvatting van de wijkengids.
Wijkengids en waaier zijn als zelfstandige producten te gebruiken, maar ook in combinatie met de speciaal ontwikkelde werkateliers wijkenaanpak.

 

►Gezonde wijk loont: successen in e-book


Op je computerscherm lezen over ‘gezonde wijk’, successen uit de praktijk van steden. Bladeren door lessen en tips aan woningbouwcorporaties, bestuurders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars om sneller tot gezonde wijken te komen. Of je visueel laten inspireren door foto’s of korte filmpjes. Het kan allemaal in het unieke e-book ‘Gezonde wijk in Praktijk’.

De resultaten van het experiment ‘Gezonde Wijk in Praktijk’ werden op 8 maart 2012 gepresenteerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en VWS. Onderdeel van de publicatie in het e-book is een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Hiermee brengen steden de effecten van hun aanpak in beeld.

 

►Veilige buurten aanpak


Bij de Veilige Buurten aanpak draait het voor een belangrijk deel om de inbreng van buurtbewoners, oftewel burgerparticipatie. Om te beginnen willen de Veilige Buurten Teams van de buurtbewoners horen wat zij als de grootste problemen ervaren in hun eigen wijk. Wanneer de Veilige Buurten Teams deze problemen vervolgens gaan aanpakken, verwachten zij van de buurtbewoners dat ook zij daarbij actief meewerken. Bijvoorbeeld door samen met de leden van een Veilige Buurten Team brandgangen schoon te maken of mee te denken over een duurzame oplossing van graffitiproblemen.

 

Lees verder: