Oudste resten Brugge in Sint-Andries

Sinds maandag 24 maart is een ploeg van Raakvlak aan de slag langs de Barrièrestraat in Brugge. Op het perceel hebben de archeologen enkele maanden geleden bij proefonderzoek sporen ontdekt uit verschillende periodes. Uit sommige zaken kan worden afgeleid dat de aangetroffen sporen wellicht uit de voor-romeinse periode dateren. Dergelijke sporen werden in deze regio nog niet eerder aangetroffen.

Sinds maandag 24 maart 2014 is een ploeg van Raakvlak aan de slag langs de Barrièrestraat in Brugge. Op die locatie plant de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde Sint-Jan en Sint-Jozef (HBOV) nieuwe multifunctionele schoolaccommodatie.

Op het perceel hebben de archeologen enkele maanden geleden bij proefonderzoek sporen ontdekt uit verschillende periodes. Tijdens de komende weken worden deze sporen verder onderzocht.

Eerst en vooral zijn er de resten van een gebouw uit de vroege middeleeuwen. Het gaat om een drieschepige gebouwplattegrond van 12,5 op 5,5 m. Het gebouw, dat mogelijk als een boerderijgebouw kan geïnterpreteerd worden, was opgetrokken in hout en had wellicht een rieten dak. Het erf van de boerderij is afgebakend met een greppel, mogelijk voorzien van een palisade. De vondsten die met dit gebouw in verband kunnen gebracht worden, zijn voorlopig weinig talrijk, maar toch voldoende kenmerkend om het geheel in de Karolingische periode te dateren (vermoedelijk 9de – 10de eeuw).

Gelijkaardige vondsten kwamen reeds eerder aan het licht bij opgravingen op de terreinen achter de Refuge, het gebouw aan de Zandstraat waar momenteel de federale politie  is ondergebracht. Toen werden verschillende drieschepige gebouwen onderzocht.

In de onmiddellijke omgeving van de vroeg-middeleeuwse boerderij kwamen ook oudere lineaire sporen aan het licht. De sporen zijn het resultaat van het gebruik van een eergetouw, de oorspronkelijke vorm van de ploeg. Voor een goed resultaat is een bewerking in twee, loodrechte richtingen nodig, waardoor een ruitpatroon ontstaat. In onze streken werd het eergetouw in de Romeinse tijd vervangen door de keerploeg. Hieruit kan worden afgeleid dat de aangetroffen sporen wellicht uit de voor-romeinse periode dateren. Dergelijke sporen werden in deze regio nog niet eerder aangetroffen.

bron: Raakvlak

Lees verder: