Sociale innovatie en buurtpensioen

Sinds zijn vertrek als topmanager leent Jan Van den Nieuwenhuijzen zijn expertise uit aan de Sociale Innovatiefabriek. Hij lanceert o.a. een idee over buurtpensioen.

(Bron: De Standaard, 17 oktober 2013 * auteur: Johan Rasking)

Lang stilzitten was geen optie voor de 61-jarige Jan Van den Nieuwenhuijzen, nadat hij eind december vorig jaar afscheid had genomen van het topmanagement bij SD Worx. Onder zijn leiding was SD Worx uitgegroeid tot de grootste hr-dienstenverlener van het land, maar tijd voor een echt ‘pensioen’ was het nog niet.
In maart van dit jaar engageerde Van den Nieuwenhuijzen zich om zijn jarenlange managementervaring te gebruiken voor de opstart van de Sociale Innovatiefabriek. Sinds 1 oktober heeft een jong managementteam er de leiding in handen genomen en is Van den Nieuwenhuijzen teruggekeerd naar de (klassieke) rol van voorzitter van de raad van bestuur.
De Sociale Innovatiefabriek is een buitenbeentje in de rij beleidsinitiatieven van de Vlaamse regering om burgers en bedrijven tot een grotere innovatiecultuur aan te zetten. Het merendeel van de Vlaamse innovatie-inspanningen is sterk economisch gekleurd. Denk maar aan de projecten rond eco-innovatie of de transformatie van de industrie.
Maar volgens Vlaams minister Ingrid Lieten (SP.A) is innoveren ‘meer dan laboratoria en computerchips’. Maatschappelijke uitdagingen als de vergrijzing of kinderarmoede creatief aanpakken is ook innoveren, vindt Lieten.
Bedrijven en sociale organisaties die deze filosofie in de praktijk willen brengen, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de Sociale Innovatiefabriek. Niet voor geld. ‘Wij zijn geen subsidie-agentschap’, zegt voorzitter Van den Nieuwenhuijzen. ‘Dit is een kenniscentrum.’
Bij de beoordeling van projectvoorstellen worden parameters gehanteerd die het bedrijfsleven niet onbekend zijn, zoals een haalbaarheids- of marktstudie en de creatie van een financieringsmodel. ‘Neem die twee en je hebt niets meer of minder dan een businessplan. Als een project extra geld nodig heeft voor de opstart, kunnen wij hen voor projectsubsidiëring naar het agentschap IWT doorverwijzen. Bij het IWT is een enveloppe van 2 miljoen euro vastgelegd voor sociaal ondernemerschap.’
Jan Van den Nieuwenhuijzen is zich bewust van de symboliek van zijn voorzitterschap. ‘Het was van bij het begin duidelijk dat de raad van bestuur niet alleen uit vertegenwoordigers van maatschappelijke middenveldorganisaties mocht bestaan, maar dat ook geëngageerde ondernemers hun rol moesten spelen en dat bedrijven moeten meedoen aan de projecten. Ik wil erop toezien dat de Vlaamse ondernemers niet aan de zijlijn toekijken.’

Buurtpensioen

Een mooi voorbeeld van die aanpak is het project Buurtpensioen. Opgestart door de vzw woonzorg Brussel, maar met onder meer Triodos Bank als partner. Het is de bedoeling dat mensen die zich vrijwillig inzetten voor hun buren – door boodschappen te doen of te helpen poetsen of koken – hun ‘werkuren’ op een speciale spaarrekening kunnen zetten. Als ze dan later, op oudere leeftijd, zelf hulp nodig hebben, kunnen ze met die opgebouwde kredieturen andere buurtbewoners ‘betalen’. Deze alternatieve methode moet thuiszorg betaalbaar maken en de sociale cohesie van buurten versterken.

Lees verder: