soorten links

Je kan links op 6 verschillende manieren maken, dus... kies hier het juiste stappenplan:

Als je een link legt naar een andere pagina in jouw eigen website (1 en 3 hieronder) dan is dat helemaal anders dan een link leggen naar een pagina van een andere website (2 en 4 hieronder - vb naar de site van de stad Brugge). In die laatste gevallen heb je graag dat wanneer ze die pagina afsluiten, dat ze terug in jouw website terecht komen, natuurlijk.

Verder kun je ook mensen laten springen naar een plaats veel verder in dezelfde of een andere bladzijde. Dat is veel moeilijker en enkel voor gevorderde bouwers (5 en 6 hieronder).

►1. de bezoeker van je site klikt op een woord(en) en komt op een andere pagina van jouw site terecht : stappenplan

►2. de bezoeker klikt op een woord(en) en komt op een willekeurige pagina van een andere site terecht: stappenplan

►3. de bezoeker klikt op een afbeelding en komt op andere pagina in jouw site terecht: stappenplan

►4. de bezoeker klikt op een afbeelding en komt op een andere site terecht: stappenplan

(wat hieronder staat is énkel voor gevorderden!)

►5. je klikt op een woord en komt lager op dezelfde pagina terecht (vb op een bepaald hoofdstuk): stappenplan

►6. helemaal moeilijk is het pas als je een anker wil gebruiken naar een andere pagina: stappenplan

Lees verder: