Het project ‘Story Telling Dad’ – Voorleesverhalen door papa’s

“Wat kan een vader vanuit de gevangenis betekenen voor zijn kind? Welke rol kan hij opnemen in de opvoeding?” Met een voorleesproject probeert De Rode Antraciet de vader, die op dat moment afwezig is in het gezin, alsnog te betrekken bij de opvoeding van zijn kind.

Aan de hand van een creatieve methodiek, het maken van een DVD, kan de vader iets concreets geven aan zijn kind(eren). Het kind kan de DVD bekijken wanneer het wil: voor het slapengaan, wanneer hij of zij thuiskomt van school, wanneer hij of zij troost zoekt,… en dit al dan niet samen met de moeder of andere zorgfiguur. Dit versterkt hun band en geeft de vaders de kans om actief betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kind. We doen dit door de vaders aan te zetten tot het inleven in de wereld van hun kind.

>> Surf naar de website van De Rode Antraciet voor meer informatie.

Lees verder: