Facebook II voor Android: een uitnodiging of evenement aanvaarden/weigeren

Zelf kun je ook uitgenodigd worden voor een evenement die iemand anders heeft aangemaakt. Makkelijk is dat je met één klik kunt laten weten of je aanwezig of afwezig zult zijn. 

Stap 1 Kies voor de melding waar je vriend of vriendin je heeft uitgenodigd voor een evenement. 

Stap 2 Je komt nu op de pagina van het evenement zelf terecht. Je kunt met behulp van de knoppen aanduiden of het past of niet.

Lees verder: