Actie! Leegloop en vergrijzing in je vereniging tegengaan.

Velt vzw wil het gezonde, ecologische leven bevorderen in huis, tuin en keuken. De organisatie telt ruim 100 lokale groepen, goed voor 13.000 leden in Vlaanderen en Nederland. Het project bewegingscoaches won in 2010 de Prijs voor het Vrijwilligerswerk omwille van de vernieuwende methodiek. In dit project coachen vrijwilligers ... vrijwilligers. "Het werkt", zegt Jan Vannopppen (directeur), "nieuwe vrijwilligers sluiten zich aan. In een jaar tijd kwamen er 8 Velt-groepen bij". In dat vernieuwingsproces spelen de bewegingscoaches een belangrijke rol.

Actie! Leegloop en vergrijzing in je vereniging tegengaan.

Een bewegingscoach is een vrijwilliger die lokale afdelingen en werkgroepen ondersteunt om hun engagement met goesting en voldoening vorm te geven. Een coach helpt groepen bij uitdagingen of problemen: beter vergaderen, nieuwe vrijwilligers vinden, aansluiting vinden bij andere eco-initiatieven,... Ze maken nieuwe vrijwilligers binnen Velt wegwijs in de werking. De motivatie van de coaches is groot omdat ze mensen inzicht geven in hun situatie en omdat het heel boeiend is om met verschillende mensen in contact te komen.

Eén van de aanleidingen tot het project is een probleem waarmee veel vrijwilligersorganisaties kampen: vergrijzing, leegloop van de afdelingen. Door de rol van coach grijpen vrijwilligers de kans om zichzelf te ontplooien. De taken bestaan bijvoorbeeld uit opstarten van een groep, trajectbegeleiding bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers, conflictbemiddeling, zoeken naar nieuwe vormen van verenigen, beleidsmatige input leveren,...

Door de instapcompetenties van de kandidaten zo laag mogelijk te houden, en zelf in een degelijke opleiding en stage te voorzien, is de coaches-groep zeer gevarieerd qua vooropleiding en achtergrond. De coaches zijn gesterkt in hun competenties en smeden tegelijk stevige onderlinge banden. Een investering die haar vruchten afwerpt!

Experimenten

We proberen met Velt en de vrijwilligers veerkrachtig te zijn. We willen snel en adequaat kunnen reageren op eco-evoluties in de maatschappij. Daarom experimenteert Velt ook bij het samenwerken met andere groepen. Zo proberen we samen te werken met maatschappelijk kwetsbare groepen via buurt-, school- of ouderenmoestuinen. Mensen kunnen er zelf groenten en kruiden kweken of ecologisch koken.

Nieuwe fenomenen komen op ons af: mensen verenigen zich in kleine samenwerkingsverbanden zoals een permacultuurtuin, ecologisch kweken van groenten en kruiden in potten in de stad, een volkstuintje met allochtonen uit de buurt of een schoolmoestuin met inbreng van de ouders. Al deze projecten krijgen met de coaches een extra steun in de rug. En een actief netwerk van kennisuitwisseling met oudere en zeer beslagen vrijwilligers helpt. Volgend jaar zullen we daarom specifiek begeleiders opleiden voor "samentuin"-projecten.

Een nieuwe wind

De Prijs heeft er voor gezorgd dat er in onze vereniging veel interesse en draagvlak is voor de bewegingscoaches. Met dit model komt er eigenlijk een heel nieuwe specialisatie bij. We hebben al de voedings-, moestuin- en siertuinlesgevers. Nu bouwen we dus ook expertise op inzake een ‘gezond’ verenigingsleven.

Vanuit de coaches krijgen we de boodschap dat ze dit nog lang willen doen. En we hopen ook dat ze ‘blijven’. De hechte groep die ze onderling vormen, en de betrokkenheid op de noden en kansen die zich aandienen vanuit de beweging versterkt het engagement.

De diversiteit is zo groot... Toch lijken handen me het meest geschikte symbool. Velter zijn stuk voor stuk 'doeners'. In hun engagement voor de vereniging – niet te veel bla bla, veel boem boem! Én in hun dagelijkse leven.

Velt vzw
Uitbreidinstraat 392 c
2600 Berchem
03 281 74 75
www.velt.be

De plaatselijke afdeling van Velt heeft ook zijn website binnen BruggeLokaal.

(bron: Prijs van het vrijwilligerswerk)

Lees verder: