Brochure buurtcheques Brugge 2015

Lees hier de volledige brochure met alle info over de buurtcheques 2015. De Brugse Buurtcheques zijn een ondersteuning voor buurtbewoners die samen een activiteit organiseren om te bouwen aan de samenhorigheid, de uitstraling, de leefbaarheid… van hun buurt of straat.

De brochure buurtcheques 2015 vind je hier.

Een buurtcheque kun je hier online aanvragen.

Het is gericht op spontane initiatieven van bewoners, buurtcomités, wijkcomités,… en bestaat enerzijds uit een ruime ondersteuning van hun eigen activiteiten, anderzijds uit een aanbod van activiteiten waar zij kunnen op intekenen.

De ondersteuning voor eigen activiteiten (buurt- of straatfeest, receptie, uitstap...) van buurtcomités behelst het volgende:

Een financiële ondersteuning van 200 euro per buurtactiviteit. Een zelfde buurt kan maximaal 3 keer per jaar zo’n buurtcheque ontvangen. Maximum één keer per jaar kan men ook kiezen voor een gratis cultuele act uit het aanbod van de stad. De financiële ondersteuning voor die activiteit daalt dan van 200 naar 100 euro. De financiële ondersteuning kan gebruikt worden voor kosten rond techniek, infrastructuur, materiaal, een artiest,… maar niet voor voeding of drank.

Lees verder: