Dialoogtafels

Het project 'Ontmoet een ander, laat jezelf zien' brengt actieve senioren samen met minder actieve leeftijdsgenoten aan dialoogtafels. In een gezellige sfeer praten ze over de interesses van beide groepen. Op die manier hebben ouderen die in een sociaal isolement dreigen te raken opnieuw sociaal contact en blijven ze betrokken bij de seniorenbeweging. De vrijwilligerswerking zorgt voor vervoer terwijl S-Plus de sociaal-culturele activiteiten organiseert.

De dialoogtafels werken als volgt: Per tafel worden vier deelnemende senioren samengebracht met twee vrijwilligers die telkens praten over een ander aspect van het verenigingsleven en de activiteiten van de seniorenvereniging S-Plus. Per half uur wisselen de vrijwilligers van tafel zodat iedere deelnemer na ongeveer twee uur heeft kennisgemaakt met het volledige aanbod. Om af te ronden vullen de deelnemers een interessekaart in waarop ze hun eigen interesses kunnen aankruisen. Op die manier kan inspelen op de interesses van de senioren.

Download hier een brochure met meer uitleg over Dialoogtafels (door Tom Bosman - pdf / 1.31Mb groot)

Bron: Socius

Lees verder: