Fietsverkoop

Op zaterdag 12 april 2014 verkoopt de Stad Brugge een 125-tal teruggevonden fietsen. Het gaat om fietsen die na drie maanden bewaring in de Fietsendienst niet aan de rechtmatige eigenaar konden terugbezorgd worden.

Deze fietsenverkoop vindt plaats in de loods Peter Benoitlaan 50 in 8200 Brugge van 8.00 tot 12.00 uur.

Enkel slachtoffers van fietsdiefstal die daarvan aangifte hebben gedaan bij de politie komen in aanmerking. Het attest van klachtneerlegging moet meegebracht worden.

De prijs per fiets bedraagt 25 euro. Per attest kan er 1 fiets aangekocht worden.

De fietsen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden (de fiets dient door de koper in orde gezet te worden conform de wetgeving). De koper moet onmiddellijk ter plaatse zijn aangekochte fiets laten voorzien van een uniek merkteken (gratis), het rijksregisternummer is daarvoor nodig.

Info
Fietsendienst, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge (t 050 47 28 10)

Lees verder: