Innovatieve projecten in de ouderenzorg in Assebroek en Zeebrugge

Enkele innovatieve projecten in de ouderenzorg gaan ook in Brugge van start.

De OCMW’s van Brugge en Oostende zetten het proeftuinplatform "Online Buurten" op. Samen met de partners hebben ze de krachten gebundeld om een sterk platform vorm te geven waarop innovatieve projecten in de ouderenzorg kansen krijgen om geïnitieerd, onderzocht en ingebed te worden.  Het platform focust op innovatie die langer kwalitatief thuis wonen van zorgbehoevende ouderen mogelijk maakt.

De centrale plaats van de oudere (empowerment); het belang van de buurt (samenwerking tussen en complementariteit van informele en formele zorg) en de ondersteunende functie van technologie (om eHealth-toepassingen mogelijk te maken en te genieten van de verbindende/sociale kracht van technologie) vormen de basisingrediënten van Online Buurten.

Het platform zet een digitaal communicatie- en dienstenplatform (Cubigo) in om niet alleen de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de oudere te vergroten maar ook de verbinding met de anderen te vergemakkelijken. Minimaal 200 ouderen -ook de meest hulpbehoevende- worden ondersteund om als testgebruiker te leren werken met een tablet, en met Cubigo: hiervoor wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, mantelzorgers, studenten en werknemers lokale diensteneconomie.

In de 3 verschillende buurten (Brugge: Zeebrugge, Assebroek; Oostende: het Westerkwartier) waar het grootste deel van de testgebruikers wonen, wordt samenwerking gezocht met alle stakeholders in de buurt die kunnen bijdragen tot het kwalitatief langer thuis wonen van ouderen. 

Cubigo ondersteunt niet enkel de oudere in zijn zelfregie, maar biedt ook een enorme waaier aan mogelijkheden om verschillende wijkactoren met elkaar in verbinding te brengen waardoor een samenwerking over grenzen van organisaties, functies en overtuigingen, in gedeelde verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de oudere, mogelijk wordt gemaakt.

Meer lezen over zorgproeftuinen.

Lees verder: