Problemen op de openbare weg of het openbaar domein melden in Brugge?

Putten in de rijweg of voetpad, verstopte rioolputjes, verkeersonvriendelijke situaties, hinderlijke takken, of andere problemen in de straat of buurt? Of zijn er problemen met stadsdiensten en hun dienstverlening of heb je  eerder een suggestie? Dan is daar een online-meldpunt voor!

 

Brugge heeft een online-meldpunt waar je alle problemen met hun diensten kan melden.

Waarvoor kan u bij de Stad terecht ?

•Voor problemen op de openbare weg of het openbaar domein. Bijvoorbeeld putten in rijweg of voetpad, verstopte rioolputjes, verkeersonvriendelijke situaties, hinderlijke takken.
•Voor problemen met stadsdiensten en hun dienstverlening.
•Met suggesties over de Stad, haar diensten en dienstverlening.

Opvolging

Uw melding wordt geregistreerd in het Meldpunt.
Als je inlogt, kan je op elk moment de stand van zaken van uw melding, klacht of suggestie raadplegen via een speciale pagina  (zie de link helemaal bovenaan de meldpagina).

Waarvoor kan u bij de Stad NIET terecht ?

►Voor problemen die niets met de stedelijke dienstverlening te maken hebben.
Bijvoorbeeld : problemen met bus (wvl@delijn.be) of trein (www.b-rail.be).

De Vlaamse Infolijn (gratis tel. nummer 1700) bezorgt u de nodige contactadressen bij deze problemen.

►Voor alle ongemakken waarmee u geconfronteerd wordt op de gewestwegen kunt u terecht bij de Vlaamse Wegentelefoon : tel. 0800 12 266 (www.meldpuntwegen.be)
Weet je niet of jouw straat een gewestweg is? Bekijk hier de gewestwegen op het grondgebied Brugge.

►Is er een straatlamp stuk ? Bel dan gratis 0800 63 535 van IMEWO of signaleer het op www.straatlampen.be

Lees verder: