Sociaal-culturele raad 2014

In theaterzaal De Biekorf hield de Sociaal-Culturele Raad op 31 maart 2014 haar jaarlijkse statutaire algemene vergadering. Er waren ook prijzen.

(Bron: SVV in Brugs Handelsblad * 4 april 2014)

Op de statutaire algemene verga-dering van de Sociaal-Culturele Raad gaf secretaris Boudewijn Van Vlaenderen mee dat er vorig jaar twaalf Brugse verenigingen een aanvraag voor erkenning en subsidiëring hadden ingediend. Zeven van hen kregen een gun-stig advies. In 2013 kwamen er ook veertien aanvragen voor pro¬jectsubsidies binnen en hiervan werden er acht gehomologeerd. Geen .statutaire algemene verga-dering zonder prijswinnaars en de aanmoedigingsprijs van de S.C.R., goed voor 500 euro, ging naar de jeugdige zusters Astrid en Mathilde Wauters. "Celliste Astrid-en harpiste Mathilde Wauters zijn muzikanten die al verschillende prijzen in de wacht sleepten", motiveerde de jury. Beide zussen haalden het met een grote meerderheid van Kevin 'De Mugge van Brugge' Rombaux, die afgelopen weekend in De Dijk nog schitterde als Willy Lustenhouwer-imitator.
HEILIGE MICHIEL
Voor de eigenlijke Prijs van de Sociaal-Culturele Raad werden negen verengingen voorgedragen. Het was de Koninklijke Kamer van de Retorika Heilige Michiel uit Sint-Michiels die aan het lang¬ste eind trok.
"Deze culturele vereniging werd in 1956 opgericht met het Brugs Mannenkoor, de Damesgezellen
, Kunst-Act met kunstkant en toneel¬vereniging Verblijdt in den tijdt als afdelingen", wist het juryrapport. Naast een geldbedrag van-600 eu¬ro ontving de Koninklijke Kamer een kunstfoto van de in Sint-Kruis wonende kunstfotograaf Horst Einfinger.
Bij wijze van amusant intermezzo diste Etienne Mommerency, win-
naar van de S.C.R.-prijs 2012, een aantal anekdotes als stoetenbou¬wer op. Hij haalde herinneringen op aan de Brueghelstoet in Win-gene, maar ook aan de Europa-stoet in Tielt en natuurlijk de Gouden Boomstoet in Brugge. "Voor één van de laatste edities waren we op zoek naar samen¬zweerders die de De Goede beraamden. Die von-den we bij... plaatselijke journalis¬ten en politici", gniffelde hij.
HERVORMING REGLEMENT
In haar slottoespraak schetste schepen Mieke Hoste de - voorlo¬pig nog wazige - contouren van de nieuwe stadsorganisatie die zich aan het aftekenen is.
"Dit moet leiden naar een nog be¬tere dienstverlening en betere on¬dersteuning van de socio-culture-le sector", beloofde ze voor eind dit jaar een hervorming van het nieuwe reglement 'Erkenning en subsidiëring van verenigingen en kunstenaars'.
Voorts gaf de schepen nog prijs dat de culturele zomeractiviteiten voortaan onder de noemer Zomeraganda Brugge gebundeld zullen worden.

Bezoek hier ook de website van de Sociaal-culturele raad Brugge.
 

Lees verder: