Dotsub

Op Dotsub is het mogelijk om online, zonder dat er software ge├»nstalleerd hoeft te worden, eigen filmpjes of filmpjes van Youtube van een ondertiteling te voorzien. De filmpjes kunnen daarna online worden opgeslagen en bekeken.

Ze krijgen een eigen internetadres en kunnen met html-code op eigen website of weblog worden opgenomen. De werkwijze is eenvoudig en staat stap voor stap beschreven in de bijgevoegde lesbrief. Om gebruik te kunnen maken van Dotsub dient eerst een gratis account te worden aangevraagd. Met behulp van Dotsub kunnen bijvoorbeeld clips van songteksten worden voorzien. Bij de talen kunnen bijvoorbeeld opdrachten verstrekt worden om de teksten van anderstalige filmpjes te vertalen en de anderstalige filmpjes een Nederlandse ondertiteling te geven.

 
 

Lees verder: