Dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog

Deze website brengt het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht. Hierbij wordt de voedselsituatie op de voorgrond geplaatst. 

In oorlogstijden is de voedselproductie en –distributie immers zeer belangrijk. Op dergelijke momenten is de bevolking zich sterk bewust van het belang van een degelijke voedselvoorziening en een performante organisatie van de landbouwproductie. De Eerste Wereldoorlog is hierdoor een belangrijke episode in de geschiedenis van de landbouw en het landbouwbeleid.

Bekijk hier de website Boter bij de vis

Lees verder: