Alles wat je wilde weten over vrijwilligerswerk

Sociaal-culturele praktijken en vrijwilligers zijn niet te scheiden. Het vrijwilligerswerk staat vandaag voor heel wat uitdagingen. Hoe moet je vrijwilligers aantrekken, motiveren en behouden? Hoe ontwikkel je een vrijwilligersbeleid? ... Socius bundelde een pak praktische informatie die je een flink eind op weg helpt.

Sociaal-cultureel werk is o.a. gericht op de actieve participatie in de democratische samenleving en op de versterking en de vernieuwing van het sociale weefsel. Eén blik op sociaal-culturele praktijken volstaat om vast te stellen dat ontelbaar veel mensen samen iets willen doen én ook doen. Sociaal-culturele praktijken en vrijwilligers zijn niet te scheiden. Het vrijwilligerswerk staat vandaag echter voor een aantal uitdagingen. Het profiel van de vrijwilliger verandert. De vrijwilliger voelt zich minder gebonden aan één organisatie en engageert zich voor specifieke taken, verbonden met individuele belangen en voor kortere duur. Daardoor zijn vrijwilligers aantrekken, motiveren en behouden relevante thema’s voor de meeste verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. Tegelijkertijd ontstaan her en der tal van spontane, informele, meestal kortdurende acties die voorbeelden zijn van sterke sociaal-culturele praktijken.


Hoe kunnen sociaal-culturele organisaties inspelen op de hedendaagse trends met betrekking tot vrijwillige inzet? Vanwaar de noodzaak om een vrijwilligersbeleid te voeren en hoe kunnen sociaal-culturele organisaties dit aanpakken?

Op deze Socius-pagina krijg je meer uitleg over onderstaande vragen:

• (Samen)werken met allochtone verenigingen
• Gezocht: geëngageerde vrijwilliger
• In-team: vervolmaak uw vrijwilligersrelatie in tien stappen
• Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers
• Inspiratiegids voor een lokaal vrijwilligersbeleid
• Knelpuntentest vrijwilligersbeleid
• Laat je strikken - Stappenplan om vrijwilligers te werven
• Maak werk van vrijwilligerswerk: vrijwilligersmap
• Menukaart Vrijwilligers waarderen
• Sociaal-culturele verenigingen: het sociaal kapitaal van de samenleving?
• Spoor zoeken: handboek sociaal-cultureel werk met volwassenen
• Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015
• Veranderende vrijwillige inzet en hoe sociale bewegingen hiermee omgaan
• Vragenlijst Waardering van vrijwilligers
• Vrijwillige inzet 2.0: trendrapport vrijwillige inzet 2011
• Vrijwilligers waarderen

én nog veel meer!
 

Lees verder: