Creëer je wijk in Gent

Met de oproep ‘Creëer je wijk’ wil de Dienst Cultuurparticipatie twee keer per jaar organisatoren ondersteunen die in Gent duurzame artistieke initiatieven opzetten die een brug slaan tussen buurtbewoners en de ruimere wijk.

Gent is een stad van kennis, innovatie en creativiteit. Zoals elke stad is ook Gent voortdurend in verandering: wijken ontwikkelen nieuwe identiteiten, spontane dynamieken frissen de wijk op.

De Dienst Cultuurparticipatie wil die veranderingen en vernieuwingen krachtige impulsen geven door artistieke initiatieven die de verbondenheid in de buurt versterken, te ondersteunen, ook financieel. Daartoe dient de projectoproep ‘ Creëer je wijk!’.

Wat is een duurzaam artistiek initiatief?
Het initiatief is een proces, een werking: het brengt een traject op gang dat de energie mobiliseert van kunstenaars, bewoners en lokale organisaties.
De werking is artistiek en cultureel georiënteerd, maar mikt niet op autonome artistieke creatie: ze vlecht zich in het culturele weefsel van de wijk in en zoekt er een breed lokaal draagvlak om de actieve kunstbeleving van bewoners te kunnen stimuleren.
Ze spoort de specifieke sociaal-culturele noden en kansen van de wijk op en probeert daar optimaal op in te spelen.
Ze hoeft niet uit te lopen op een product, een evenement of een toonmoment, maar ze is wel duurzaam: de werking wordt ingebed in dynamische samenwerkingsverbanden die ook na afloop van het project levensvatbaar blijven en renderen.
Ze bouwt actief mee aan cultuurdemocratisering: ze probeert drempels weg te nemen die de culturele participatie van kansengroepen beperken.
De werking laat zich voeden en uitdagen door de culturele diversiteit in de wijk.
Om kunstenaars, organisaties, bewoners en andere actoren te kunnen mobiliseren, boort ze artistieke, sociaalartistieke, kunsteducatieve of sociaal-culturele deskundigheid aan.

Met nadruk moedigen we initiatieven aan die de creativiteit en de stedelijke betrokkenheid van kinderen stimuleren.

Bestemd voor wie?

Dit initiatief is bestemd voor personen, verenigingen of samenwerkingsverbanden die:
een aantoonbare werking hebben en effectief in Gent aan de slag gaan,
artistieke, sociaalartistieke, kunsteducatieve of sociaal-culturele deskundigheid en methodieken willen inzetten,
bereid zijn om samen te werken en informatie uit te wisselen met de stadsdiensten en andere actoren die op het terrein actief zijn,
openstaan voor coaching en feedback.

Meer lezen op de site van Gent
Een overzicht van reeds gesteunde projecten in Gent in de periode 2008-2011

Creëer je wijk Gent

Lees verder: