Drempels naar participatie in lokale verenigingen

Kansengroepen hebben het moeilijker om aansluiting te vinden bij het reguliere verenigingsleven. Nochtans is participatie in bestaande jeugd- en sportverenigingen of andere sociaal-culturele organisaties een cruciaal element in het opheffen van sociale uitsluiting.

Daarom gaf het OCMW van Mol in september 2004 aan de Onderzoeksgroep van het departement Sociaal Werk de opdracht om te onderzoeken wat kansarmen ervan weerhoudt te participeren in het Molse verenigingsleven. Op basis van dit onderzoek werd het boek: 'Drempels naar participatie in lokale verenigingen' gepubliceerd.


Dit boek brengt in kaart welke moeilijkheden kansarmen ondervinden om volwaardig lid te worden of hun inbreng te doen in het bestuur van een vereniging. Tegelijk komen in het boek verenigingen aan het woord over de moeilijkheden die zij ondervinden bij het betrekken van kansengroepen.

Daarnaast bevat deze publicatie tal van heldere beleidsaanbevelingen op lokaal niveau, formuleert het concrete suggesties voor verenigingen inzake toegankelijkheid, engagement van leden en het betrekken van jongeren. Het boek geeft ook aanbevelingen voor kansarmen bij deelname aan het reguliere verenigingsleven.

Vandaag werken heel wat verenigingen en lokale besturen aan de toegankelijkheid van cultuuraanbod. Daarom werd beslist dit boek te herdrukken.

Praktisch

Wens je meer informatie over deze publicatie of het boek (143 blz., 20 euro, verzending inbegrepen) te bestellen, gelieve dan contact op te nemen met: Pieter Lievens of 014 56 23 10.

Lees verder: