Hoe werf je nieuwe leden voor een wijkcomité?

Wij krijgen steeds vaker de vraag hoe je als bewonersgroep nieuwe en vooral jonge leden kan vinden. De meeste buurt- en wijkcomités bestaan uit de oudere (vooral blanke) bewoners. Het lukt maar moeizaam nieuwe, vooral jonge bewoners en nieuwe Vlamingen erbij te betrekken.

Hoe werf je nieuwe leden voor een wijkcomité?

Navraag bij bewonersgroepen leidt vaak tot argumenten als:

“Wij staan er wel voor open, maar ze komen niet”
“Op een oproep in de krant krijgen we welgeteld één reactie”
“We hebben één keer twee nieuwe leden gehad, maar die waren na één vergadering alweer vertrokken”


Jongeren
Navraag bij de jonge en nieuwe bewoners geeft aan dat ze zich niet tot nauwelijks aangesproken voelen tot de huidige, vaak vergaderachtige settings van bewonerscomités.
Je moet wel een enorme vergadertijger zijn, wil je het lang uithouden bij de groep. Ze begonnen om acht uur en om half elf waren we pas bij agendapunt 4 van de 8′.
‘Ik ben een keer geweest, maar ik moest het of eens zijn of ik werd niet serieus genomen, dan houdt het snel op.’

Zoektocht
Op het eerste zicht twee totaal verschillende werelden die bijna niet verenigbaar zijn. Toch is het niet onmogelijk. Wel leert de ervaring dat indien de groep op zoek is naar nieuwe jonge leden, je je niet alleen moet beperken tot de zoektocht naar nieuwe bewoners. Tegelijkertijd met de zoektocht is het noodzakelijk de bestaande groep stevig onder de loep te nemen en in gesprek te gaan, ook over gevoelige onderwerpen.

Kwaliteiten
Welke kwaliteiten zijn in de groep vertegenwoordigt en welke ontbreken? Wat zijn de huidige omgangsvormen in de groep? Hebben nieuwe leden werkelijk iets in te brengen of blijft het huidige bestuur zich (onbedoeld en vaak onbewust) als een opperhoofd gedragen? Vaak helpt het om een jaarlijks terugkerende evaluatie in te plannen, waarin een aantal zaken door het comité wordt geëvalueerd. Groepssamenstelling, werkwijze, toetreding nieuwe leden, omgangsvormen in- en extern, jaarplanning en helderheid over de verantwoordelijkheden van de leden helpt enorm. Het geeft de oude(re) leden de gelegenheid (desgewenst onder begeleiding) kritisch naar zichzelf en de club te kijken, zonder iemand te beschadigen. Voor de nieuwe leden is het een mooi instapmoment om direct mee te kunnen praten en het gevoel te krijgen serieus te worden genomen.

Hoe werf je nieuwe jonge leden?
Terug naar de zoektocht naar nieuwe jonge leden. De beroemde flyers en oproepjes in de lokale kranten werken (bijna) niet meer. Naast sociale media die ook in groepen steeds meer voeten aan de grond krijgen, werkt de huis-aan-huis benadering nog steeds uitstekend. Plan elk jaar gedurende twee weken een paar dagdelen dat je met collega’s en groepsleden huis-aan-huis aanbelt bij de buurtgenoten. Je zal zien dat je op veel plekken gastvrij wordt ontvangen en de meest bijzondere gesprekken hebt over de buurt.

Tijdens de gesprekken nodig je de enthousiaste of geïnteresseerden uit voor een kennismakingsmeeting waarin de oude(re) en potentieel nieuwe leden met elkaar in gesprek gaan over wensen en verwachtingen. De persoonlijke tactiek is in onze ervaring altijd het meest succesvol geweest.
 

Lees verder: