Villa Pace: vrijwilligers bouwen stadsfeest

Achthonderd vrijwilligers brengt Villa Pace in Sint-Niklaas elk jaar op de been. Dat is een behoorlijk aantal, en het vraagt een gezonde alertheid om die elk jaar te motiveren voor het grootste stadsfestival van Sint-Niklaas. Wat is de geheime formule? Villa Pace werd laureaat van de Prijs van de vrijwilliger.

Wat maakt dat het festival gratis en kwaliteitsvol kan blijven? Hoe zorg je ervoor dat een evenement van deze omvang een groot draagvlak heeft? Enkele medewerkers lichten de sluier voor je op.


Villa Pace organiseert concerten op drie podia, een wereldmarkt, kinderwerelddorp, wereldkeuken, expo’s, ...in de stadskern van Sint-Niklaas. Villa Pace brengt de Sint-Niklase verenigingen actief op vlak van milieu, ontwikkelingssamenwerking, jeugd, sport, onderwijs, cultuur en sociale zaken samen in een groot stadsfestival, dat telkens begin september plaatsvindt. Jaar na jaar steeg het bezoekersaantal, van gemiddeld 50.000 naar nubijna dubbel zoveel.

Van de coördinatoren tot aan de mensen van de verenigingen zelf, het zijn allemaal vrijwilligers. De stuurgroepen en de meeste werkgroepen vergaderen het hele jaar rond. De 800 vrijwilligers zijn tijdens het weekend verdeeld over de verschillende pleinen en podia en staan ook in voor opbouw en afbraak. Elk van die groepen heeft een kern van ongeveer 15 à 30 mensen die aan de kar trekken. Het is onmogelijk om daar één hechte groep van te maken, daarvoor is het aantal te groot. Wat je wél kunt doen, is die mensen een duidelijk kader geven waarbinnen ze de vrijheid krijgen om zelfstandig het programma uit te werken. Dat kader omhelst zaken als de financiën, de promotie, de logistieke afspraken, de veiligheid.

Kritieken au sérieux nemen

Bovendien zorgen wij voor een overlegcultuur, een inspraaksfeer. Wij leggen nooit dingen op, we gaan altijd in dialoog. Dat vergt gezond verstand en een neus voor een goed evenwicht: niet iedereen kan meediscussiëren over de kleur van een t-shirt, maar iedereen moet zich wel vinden in de gemeenschappelijke promotiecampagne. En dat lukt: we zien die t-shirts - met als slogan "dankzij vrijwilligers als ik is Villa Pace gratis" - het hele jaar door opduiken, op de gekste plekken. Een ander aandachtspunt voor een goede vrijwilligerswerking op deze schaal is dat de coördinatoren heel dicht bij de verenigingen en de vrijwilligers blijven staan. We denken dat deze manier van werken - omkadering, inspraak, overleg, veel zelfstandigheid - wel veel potentieel heeft. Inbreng en samenhorigheid zijn dus erg belangrijk. Door de inspraakcultuur proberen we kwaliteit van het festival te waarborgen.

Niet bedoeld, mooi meegenomen

Opmerkelijk is dat dit gemeenschappelijke festival ook nieuwe ideeën genereert. Verenigingen leren elkaar kennen en slaan de handen in elkaar voor een nieuw initiatief. Dat is een van de multiplicatoreffecten. Voor vrijwilligers is dit een bijkomende incentive om mee te werken. Ze hebben er achteraf ook iets aan, zij varen er wel mee. Ze werven nieuwe leden, ze verkopen producten waarmee ze hun hele jaarwerking kunnen financieren.

We kiezen elk jaar een thema: kinderrechten, waardig werk, duurzame landbouw, … Het is dus een evenement met een boodschap. Vrede, solidariteit en duurzaamheid zijn de rode draden. Met deze formule en omvang bereik je dus méér dan enkel de 'reeds-overtuigden'. Villa Pace wordt gedragen door het middenveld, is van onderuit gegroeid. Hier is iedereen bij betrokken. Voor vele vrijwilligers is dit een duobaan: ze zijn actief in hun eigen vereniging én ze trekken ook Villa Pace. Dat is indrukwekkend."
 

Villa Pace
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 0032 3 760 91 00

(Bron: Prijs van het vrijwilligerswerk)

Villa Pace Sint-Niklaas - vrijwilligerswerking - foto van Joris VergauwenVilla Pace vrijwilligers bouwen stadsfeest foto van Joris Vergauwen

Lees verder: