E-mailen naar buurtcomité

Bewoners en mensen van buiten de buurt hebben twee manieren om jullie te contacteren:

 

Manier 1

Er is een speciale contactpagina:

Wie daar zijn naam en een bericht intypt, kan (ook zonder eigen e-mailadres te hebben) toch een bericht versturen. Het bericht komt dan aan bij het e-mailadres dat opgegeven werd bij contactgegevens in het beheer. 

Manier 2

Het is ook mogelijk om onderaan de pagina te klikken op het mailadres dat daar vermeld staat. Dan wordt demail verstuurd via het eigen mailsysteem (meestal Outlook, ...) van diegene die de mail verstuurt. Ook hier komt het bericht aan bij het mailadres dat opgegeven werd bij contactgegevens. 

Let op:

Gebruik géén hotmail-adres, anders krijg je geen mails toegestuurd...Hotmail gooit ze gewoon weg, de verzender krijgt ook geen melding dat hij ze niet heeft afgeleverd. Gmail-,Telenet- en Skynet-adressen werken perfect.

Hoe herken ik zo'n mail?

Een mail verstuurd vanop een buurtwebsite, krijgt als onderwerpregel: de naam van de website - contactformulier - de naam van de afzender

voorbeeld: Sanderkwartier contactformulier Leen Van Eenoo
(wanneer Leen Van Eenoo een mail heeft verstuurd naar jouw site)

Lees verder: